Korduma Kippuvad
Küsimused

Kiired aga tähtsad küsimused ja vastused!

Tellijale

tellida sooviva Kliendi ja soovitud oskustega Tegija. Platvorm toimib kahe rakenduse koostöös – Kliendi äpp (Handies) ja Tegija äpp (Handies Tegija). Tellimusi saab esitada ning Tegijaid tellida läbi Handies rakenduse. Tegijaks saab registreerida ja tellimusi hallata Handies Tegija rakenduses. Kasutaja võib olla nii Klient kui ka Tegija, kuid rakendused peab alla laadima ja end registreerima peab eraldi mõlemas äpis.

Komplekstööd võtab ühiselt kokku Handies Works, mis koosneb pädevatest projektijuhtidest, kes aitavad leida Tegijad ja koostada projekt ka keerulisematele ja suurematele töödele. Uuri lisa www.handies.com/works.

Rakenduses on saadaval valik erinevaid majapidamisteenuseid, sise-ja välikoristustööd, kodumasinate remont, samuti erinevad ilu- ja heaoluteenused, hooajalised tööd ja palju muud. Alates elektri- ja torutöödest, lõpetades mööbli kokkupaneku, transpordi ja korstnapühkimisega. Kui Sinu otsitavat kategooriat meilt ei leia, anna sellest teada support@handies.com ning lisame ka selle!

Kliendil on võimalik valida, kas postitada töö seinale või valida soovitud valdkonna nimekirjast Tegija. Esimesel juhul on postitus nähtav kõigile äpi kasutajatele ning Tegija saab ise avaldada soovi töö teostamiseks või võtta Kliendiga Chatis ühendust. Viimasel juhul, pärast töö täpsustamist, kuvatakse Kliendile kõik sobivad Tegijad. Tegija on sobilik, kui ta pakub soovitud teenust ning asub samas piirkonnas.

Klient esitab Tegijale tellimuse, millest äpp teda koheselt teavitab. Pärast tellimuse esitamist on Tegijal aega 4 tundi, et töö vastu võtta. Selle möödudes edastatakse tellimus lisaks ka järgmistele Tegijatele. Tellimus on Tegijatele avatud 12 tundi, selle lõppedes tellimus tühistatakse.

Selleks avab Klient rakenduses Minu tellimused vaate. Tulevaste tellimuste vaates on näha laekunud taotlusi Tegijate poolt. Juhul, kui tellimusele on avaldanud soovi mitu Tegijat, tuleb Kliendil valida üks, kes töö teostab. Tellimuse saab vormistada avades Tegija taotluse ning täites ära vajalikud väljad. Senikaua, kuni tellimust vormistatud pole, jäävad Tegijate taotlused tulevaste tellimuste alla.

Tunnitasu sisaldab kõike, mida Tegija on pidanud kuluks töö tegemisel, välja arvatud materjalikulu. Materjalikulu saab lisada töö käigus või enne töö lõppemist äpis lahtrisse “materjalikulu” ning lisada märkus, mida summa täpsemalt sisaldab. Materjalikulust peab Tegija Klienti alati teavitama. Lisakulule läheb automaatselt otsa 3% maksevahendustasu, mille tasub Klient.

Töid saab tellida nii tunnihinnaga kui ka kokkuleppehinnaga. Tunnihinna arvestamisel tuleb Tegijal töö alguses panna käima kell, ning töö lõppedes see kinni panna. Kokkuleppehinna korral tuleb esmalt kell tööle panna, seejärel sisestada viimasesse lahtrisse (Kokkuleppehind) Kliendiga eelnevalt kokku lepitud tasu. Siis ei arvesta rakendus tunnitasu määra. Töö lõppedes tuleb kell peatada. Klient ja Tegija peaksid eelnevalt Chatis kokku leppima, kas tööd tehakse tunnihinnaga või kokkuleppehinnaga.

Tegija rakenduses on tööaega mõõtev kell (taimer), mida näeb kinnitatud tellimuse sees.  Kella paneb Tegija käima (nupust “Alusta tööd”) siis, kui ta on reaalselt tööd alustanud ja Klient on sellest teadlik. Kinni pannakse kell siis, kui reaalne töö on lõppenud (nupust “Lõpeta töö”). Äpp annab mõlemal juhul sellest teada nii Kliendile kui Tegijale. Tasu arvestatakse minutipealt ja vastavalt kellale.

Enne töö tellimist lisab Klient toimiva pangakaardi – toimiva makseinfota Tellimust esitada ei saa. 48h enne töö algusaega tehakse kaardilt ühe tunni töötasu broneering. Töö lõppedes võetakse ülejäänud tasu. Kui töö peaks Tegija tõttu ära jääma, tagastatakse broneeritud tunnitasu.

Ühte ja sama pangakaarti saab kasutada mitmel kasutajal.

Kogu töö informatsioon, sealhulgas ka arve, saadetakse töö lõppedes nii Kliendile kui ka Tegijale emaili kaudu.

Kui Klient kinnitab tellimuse ning Tegija võtab selle vastu, siis on automaatselt loodud Kliendi ja Tegija vahel leping (iga töö korral), millega on eelnevalt võimalik tutvuda Reeglid ja tingimused vaates.

Pärast töö lõppemist on võimalik anda Tegijale tagasisidet hinnangu ja kommentaari näol, mis avalikustatakse Tegija profiilil.

Kliendile on näha kõik Tegijad, kes soovitud teenust osutavad. Kliendile on otsuse tegemisel abiks Tegija määratud tunnihind, Tegija poolt kirja pandud oluline info ning teiste Klientide poolt antud hinnangud ja kommentaarid.

Pretensioonide korral teavitab Klient esmalt Tegijat. Kui Tegijaga konsulteerides lahendus ei selgu, saab Klient teavitada Handiest emaili või äpi abifunktsiooni kaudu.

Võimaluse korral annab Klient Tegijale tellimust vormistades vähemalt kolm potentsiaalset valikut kuupäevade osas, kui ei, siis ühe sobiva kuupäeva ning ajavahemiku (hommik, lõuna, õhtu). Tegija valib nende hulgast välja sobiva variandi ning pakub ise kellaaja.

Hetkel Klient tellimuse aega muuta ei saa, vaid tellimuse täitmiseks sobivad ajad saab sisestada enne tellimuse kinnitamist. Tellimuse aega saab muuta Tegija, selleks saab Klient võtta Tegijaga ühendust äpi Chatis.

Tellimuse saab tühistada igal ajal. Siinkohal tuleb meeles pidada, et tühistades tellimuse hiljem kui 90 minutit enne töö algust võetakse kliendi arvelt töö ühe tunni maksumus.

Kui Tegija töökutsele 4 tunni jooksul ei vasta, suunatakse Kliendi tellimus automaatselt järgmistele Tegijatele, kes tegutsevad samas hinnaklassis, valdkonnas ja piirkonnas. Kui aga Tegija võtab tellimuse vastu, ning seejärel selle tühistab, siis tellimust automaatselt edasi ei suunata. Sel juhul peab Klient uuele Tegijale uue tellimuse vormistama või postitama soovi Seinale.

Suurepärane küsimus! Jah, Klient saab tellida kui ettevõte ning arve esitatakse ettevõtte nimele. Selleks tuleb äpi sätetes valida makseinfo -> telli kui ettevõte. Esmasel muutmisel tuleb sisestada ettevõtte andmed, pärast mida ettevõte valideeritakse ning seejärel Kliendi profiiliga seotakse. Maksemeetodit saab Klient rakenduses igal ajal muuta.

Hetkel Handies platvormi veebis veel kasutada ei saa.

Klienditoega saab ühendust võtta kirjutades meiliaadressile support@handies.com. Äpis abi saamiseks ava rakenduses Seaded -> Abi -> Võta ühendust klienditoega -> Suhtle Liisiga, see avab vestluse rakenduse klienditoega.

Tegijale

Handies on rakendusepõhine töövahendusplatvorm, mis viib kokku pisi- või komplekstööd tellida sooviva Kliendi ja soovitud oskustega Tegija. Platvorm toimib kahe rakenduse koostöös – Kliendi äpp (Handies) ja Tegija äpp (Handies Tegija). Tellimusi saab esitada ning Tegijaid tellida läbi Handies rakenduse. Tegijaks saab registreerida ja tellimusi hallata Handies Tegija rakenduses. Kasutaja võib olla nii Klient kui ka Tegija, kuid rakendused peab alla laadima ja end registreerima peab eraldi mõlemas äpis.

Eriprojektid võtab ühiselt kokku Handies Works, mis koosneb pädevatest projektijuhtidest, kes aitavad leida Tegijad ja koostada projekt ka keerulisematele ja suurematele töödele. Uuri lisa siit.

Lisatöö otsimine on tihti aeganõudev ja keeruline protsess. Siin tulebki appi Handies, mis pakub sulle võimalust olla tõeline Tegija. Võid meie juures realiseerida oma oskuseid, pakkuda teenust, mis on sulle jõukohane ning millega soovid ise tegeleda või tulla oma ettevõttega teenust pakkuma. Kui soovid teenida täiendavat sissetulekut, olla iseenda peremees, teha vaheldusrikast tööd ja ehk isegi proovida kätt ettevõtluses, on Handies sinu jaoks suurepärane müügikanal. Äpp on paberivaba, arveldamine toimub süsteemis automaatselt ning iga tellimus on Kliendi ja Tegija vaheline leping. Lisaks laekub tehtud tööde eest töötasu iganädalaselt ning aktiivne Tegijate kogukond saab osa Handiese lojaalsusprogrammist, mille väärtus ajas vaid kasvab.

Kliendil on võimalik valida, kas postitab töö seinale või valib loetelust Tegija. Esimesel juhul on postitus nähtav kõigile äpi kasutajatele ning Tegija saab ise avaldada soovi töö teostamiseks (Soovin tööd! nupp postituse all) või võtta Kliendiga Chatis ühendust. Viimasel juhul, pärast töö täpsustamist, kuvatakse Kliendile kõik sobivad Tegijad. Tegija on sobilik, kui ta pakub Kliendi poolt soovitud teenust ning asub samas piirkonnas.

Enne töö tellimist lisab Klient toimiva pangakaardi – tellimust ei saa vormistada ilma makseinfota. 48h enne töö algusaega tehakse kaardilt ühe tunni töötasu broneering. Töö lõppedes võetakse automaatselt ülejäänud tasu. Kui töö peaks Tegija tõttu ära jääma, tagastatakse broneeritud tunnitasu.

48h enne töö algust tehakse Kliendi kaardilt broneering ja töö lõppedes võetakse Kliendilt töö maksumuse ülejäänud osa. Tegijale kantakse teenuste pakkumise eest tasu ülekandena korra nädalas. Töötasu maksmine Tegijale on garanteeritud!

Tegija rakenduses on tööaega mõõtev kell (taimer), mida näeb kinnitatud tellimuse sees.  Kella paneb Tegija käima (nupust “Alusta tööd”) siis, kui ta on reaalselt tööd alustanud ja Klient on sellest teadlik. Kinni pannakse kell siis, kui reaalne töö on lõppenud (nupust “Lõpeta töö”). Äpp annab mõlemal juhul sellest teada nii Kliendile kui Tegijale. Tasu arvestatakse minutipealt ja vastavalt kellale.

Töid saab teostada nii tunnihinnaga kui ka kokkuleppehinnaga. Tunnihinna arvestamisel tuleb töö alguses panna käima kell, ning töö lõppedes see kinni panna. Kokkuleppehinna korral tuleb esmalt kell tööle panna, seejärel sisestada viimasesse lahtrisse (Kokkuleppehind) Kliendiga eelnevalt kokku lepitud tasu. Siis ei arvesta rakendus tunnitasu määra. Töö lõppedes tuleb kell peatada.

Enne töö teostamist või selle tegemise käigus selgub tihtipeale vajadus lisamaterjalide järele. Kui on tekkinud materjali- või lisakulu, saab selle lisada äppi töö tegemise käigus (Tellimuse vaates), mille äpp arvestab töö lõppedes automaatselt kogu töö kulu sisse. Tegija saab lisakulu kinnitada ja selgituse lisada pärast töö lõpetamist. Lisakulule läheb automaatselt otsa 3% maksevahendustasu, mille tasub Klient.

Kogu töö informatsioon, sealhulgas ka arve, saadetakse töö lõppedes nii Kliendile kui ka Tegijale emaili kaudu.

Kui Klient kinnitab tellimuse ning Tegija võtab selle vastu, siis on automaatselt loodud Kliendi ja Tegija vahel leping (iga töö korral), millega on eelnevalt võimalik tutvuda Reeglid ja tingimused vaates.

Handies on töövahendusplatvorm ning Tegija töötab iseendale.

Oleme töötamas välja kindlustuslahendust kõikidele Tegijatele. Hetkel Handies Tegijatele kindlustust ei paku.

Tegijale kantakse töötasu järgneva nädala lõpus. Makseid teostatakse korra nädalas.

Handiese litsentsitasu suurus arvestatakse astmeliselt tellimuse lõppsummast järgmiselt:

0-99,99 EUR – 15%
100-199,99 EUR – 10%
200-299,99 EUR – 5%
300 – … – EUR litsentsitasu 2%

Näiteks: Kui tasu on 150 eurot, siis 99,99 pealt arvestatakse 15% ja ülejäänud summa (50 eurot) pealt 10%. Litsentsitasule lisandub käibemaks seaduses sätestatud määras.

Täienda enda profiili lühikese enesekirjeldusega, et klient oskaks sind teistest Tegijatest eristada. Vasta kindlasti küsimustele: millist teenust pakud? Millised on sinu oskused ja kvalifikatsioonid? Milliseid töid oled varem teinud? Miks klient peaks sind tellima?

Rohkemate tellimuste saamiseks järgi neid nippe:

  • Lisa täispikk nimi, profiilipilt ning hoia end “avatud tellimustele” režiimis.
  • Täienda enda profiili lühikese enesekirjeldusega ning lisa pilte tehtud töödest, et klient oskaks sind teistest Tegijatest eristada.
  • Jaga oma tegevust sotsiaalmeedias sõprade ja tuttavatega. Nii saavad ka nemad ja nende tuttavad sind läbi Handies platvormi tellida, paberivabalt ja garanteeritud töötasuga. Rohkem tellimusi tähendab suuremat sissetulekut!
  • Ühine meie Facebooki kommuuniga ja küsi teistelt Tegijatelt nippe ning soovitusi oma teenuste arvu kasvatamiseks.
  • Hoia silm peal rakenduse Seinal, et olla kursis erinevate pakkumistega.

Äpp saadab Tegijale teavituse ning lisaks ka vastavasisulise e-maili. Tegija peab reageerima esimesel võimalusel. Tellimusi näeb valides tegumiribal Minu tellimused vaade.

Kui Klient on esitanud Tegijale tellimuse, on tal 4 tundi ainuõigus töö vastu võtta. Nelja tunni möödudes läheb tellimus edasi ka järgmistele Tegijatele ning töö saab endale kiireim reageerija. Kokku on tellimuse vastuvõtmiseks aega 12 tundi. Kui pakutud kuupäevad ei sobi, siis võib Tegija pakkuda endale sobiv aja või uurida uusi võimalusi kliendi käest Chatis.

Tellimuse aega saab muuta Tellimuse lehel vajutades “Vali sobiv aeg” ning seejärel “Ei leidnud sobivat? Lisa enda kuupäev” nupule. Tööks sobivad ajad saab sisestada järgmisel lehel.

Tellimuse saab tühistada igal ajal, kuid mitte pärast töö alustamist. Pane tähele, et kui Tegija tühistab tellimuse vähem kui 24 h enne tellimuse kinnitatud aega, peab ta tasuma leppetrahvi 25 €.

Maksude maksmise eest vastutab iga Tegija ise. Eraisikutest Tegijad peavad tähele panema, et nad oma tulud tuludeklaratsiooniga deklareeriksid.

Tellimuse soovitame alati esimesel võimalusel vastu võtta, v.a juhul, kui Tegijal puuduvad töö teostamiseks vajalikud kompetentsid. Ülejäänud probleemide korral (sobimatu aeg, puuduv töökirjeldus jne) saab kliendiga detailid Chatis eraldi kokku leppida.

Tegijal on soovitatav omada tööks vajalikke tööriistu, eriti spetsiifilisemate tööde puhul (nt elektritööd). Kui vajalikke töövahendeid ei ole, peaks Tegija väljendama seda lahtris “oluline info”, et Klient oskaks Tegijat valides sellega arvestada, või täpsustama seda Chatis.

Tegijal on soovitatav omada tööks vajalikke tööriistu, eriti spetsiifilisemate tööde puhul (nt elektritööd). Kui vajalikke töövahendeid ei ole, peaks Tegija väljendama seda lahtris “oluline info”, et Klient oskaks Tegijat valides sellega arvestada, või täpsustama seda Chatis.

Kahtlemata! Ettevõtte rakendusse lisamine või sellega alustamine on imelihtne. Ettevõttena tegutsemiseks on Tegijal kaks võimalust:

Olemasoleva ettevõtte saab Tegija siduda täites järgneva vormi: https://handies.com/tasker/ettevotte-sidumine/. Kui kõik edastatud andmed on korrektsed, seob meie klienditugi omavahel eraisiku ja ettevõtte profiili. Töötundidel võtab see protsess tund-paar ning edastame ka sellekohase kinnituskirja. Seejärel saab Tegija juba oma profiili all alati muuta, kas tegutseb eraisiku või ettevõttena.

Ettevõtluskonto on eraisikule mõeldud bürokraatiavaba võimalus tegutseda ettevõtjana:

  • Raamatupidamiskohustus puudub
  • Maksete arvestus ja MTA-le maksmine on automaatsed
  • Lepingu sõlmimine ja konto on tasuta

Tutvu lähemalt (https://www.lhv.ee/et/ettevotluskonto)

Ettevõtluskontot kasutades ei saa olla käibemaksukohuslane ega tegutseda füüsilisest isikust ettevõtjana (FIE) samal või sarnasel tegevusalal.

Hetkel Handies platvormi veebis veel kasutada ei saa.

Klienditoega saab ühendust võtta kirjutades meiliaadressile support@handies.com. Äpis abi saamiseks ava rakenduses Seaded -> Abi -> Võta ühendust klienditoega -> Suhtle Liisiga, see avab vestluse rakenduse klienditoega.

Kliendid armastavad
Handiest

Lugege arvustusi, mille oleme Tegijatelt ja klientidelt saanud.